UCRFIN – Ukraina

Ukrainian Centre for OTC Financial Instruments and Technologies Development, kallad UCRFIN, är en icke-kommersiell förening som förenar ledande företag som tillhandahåller tjänster i Ukraina med mäklare på Forex-marknaden. Företagets huvudkontor finns på 24/11-13 V Mykhailivska Str. Kyiv, UA-01001 Ukraina.

Ukrainian Centre for OTC Financial Instruments and Technologies Development ansvar för utveckling av Forex-marknaden i Ukraina. De ansvarar för förbättring av dess rättsliga ramar och den teknologiska grunden, genomföring av gemensam standard och regler kring marknadsbeteende bland Forex-företag och ska även kontrollera efterlevnaden av dessa regler bland föreningens medlemmar och andra marknadsaktörer.

UCRFIN ger stöd till sina medlemmar i representation av deras lagliga rättigheter, samt intressen, hos offentliga myndigheter, rådgivande organ och näringslivsorganisationer.