SFC – Hong Kong


Securities and Futures Commission, även kallad SFC, i Hong Kong är ett oberoende lagstadgat organ som ansvarar för reglering av värdepapper och terminsmarknaderna. SFC bildades 1989 och företagets huvudkontor ligger i Hong Kong.

SFC är ansvarig för att skydda investerare och bidra till att främja Hongkong som ett internationellt centrum och en grundläggande finansiell marknad i Kina. SFC är oberoende med stöd av bemyndigandet av lagstiftning om Securities and Futures. SFC finansieras genom avgifter på transaktioner som utförs på börsen i Hong Kong (SEHK) och Hong Kong Futures Exchange (HKFE), samt avgifter för marknadsaktörerna.

SFC lagstadgade mål är att främja allmänhetens förståelse, att bevara och främja rättvisa, effektivitet, konkurrenskraft och insyn i värdepappers- och terminsmarknaderna och att minska riskerna genom att stödja den finansiella sekreterarens uppgift med att bevara Hongkongs finansiella stabilitet.