SEC – USA

Den amerikanska Securities and Exchange Commission, kallad SEC, är en byrå i USA. SEC är ett regeringsuppdrag som skapats av kongressen för att reglera värdepappersmarknaderna och skydda investerare. SEC bildades den 6 juni 1934 och jurisdiktionen är USAs federala regering. Företagets huvudkontor finns i Washington DC.

Som huvuduppgifter ska SEC bistå med regler kring värdepapper och reglering av värdepappersbranschen, landets aktie- och optionsmarknader, samt andra verksamheter och organisationer som inkluderar den elektroniska värdepappersmarknaden i USA. SEC arbetar också tillsammans med brottsbekämpande myndigheter genom att åtala enskilda personer och företag för brott som inkluderar kriminell kränkning.

Förutom att arbeta med olika självreglerande organisationer såsom Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Securities Investor Protection Corporation (SIPC) och Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB), så samarbetar SEC även med andra federala myndigheter, statliga tillsynsmyndigheter för värdepapper, internationella värdepappersinstitut och brottsbekämpande myndigheter.