NFA – USA

National Futures Association, även kallad NFA, är en självreglerande tillsynsmyndighet inom den amerikanska derivatbranschen, börshandel inom terminsmarknader, detaljhandel som handlar med utländska valutor utanför börsen och OTC-derivat. NFA bildades 1982 och har i mer än 32 år utvecklat regler, skapat program och erbjudit tjänster som hållit marknadens integritet säker och skyddat investerare. Företagets huvudkontor finns i Chicago.

NFA är en ideell, oberoende, tillsynsmyndighet som inte är en branschorganisation. NFA arbetar utan kostnad för skattebetalarna och det finansieras uteslutande från medlemsavgifter och avgifter för undersökningar.

Förutom reglering av den amerikanska terminsmarknaden så är funktionerna för NFA även sådana som registrering, efterlevnad av lagar och skiljeförfaranden. De bekämpar bedrägerier och missförhållanden i terminsmarknaderna genom en kombination av rigorösa registreringskrav, sträng efterlevnad av regler, stark tillsynsmyndighet och övervakning av marknaden i realtid.