MiFID – EU

Direktivet om marknader för finansiella instrument, som även kallas MiFID, är en lagstiftning som senare ändrats utifrån lagar i Europeiska unionens, och som ger harmoniserad reglering av investeringstjänster till 31 medlemsstater från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilket inkluderar de 28 EU-länderna samt Island, Norge och Liechtenstein. MiFID implementerades den 1 november 2007 och har som främsta mål att öka konkurrensen på marknaden för handel samt en annan viktigt funktion som är konsumentskydd.

MiFID kontrollerar alla säljbara finansiella produkter med undantag av viss valutahandel vilket inkluderar handelsvaror och derivat som frakt, klimat- och kolderivat. Bolag som styrs av MiFID kommer att licenseras och regleras där de har sitt säte. När ett företag har godkänts kommer det kunna använda MiFID-pass för att erbjuda sina tjänster till kunder i andra EU-länder.

MiFID har en uppsättning av väldefinierade regler. De kräver att företagen kategoriserar kunder som godtagbara motparter, professionella kunder och privatkunder. MiFID kräver även att information måste samlas in när de tar emot kundernas orders. MiFID måste se till att kunden alltid är prioriterad.