MFSA – Malta

Malta Financial Services Authority, även känd som MFSA, är en regulator för finansiella tjänster i Malta. Det bildades 2002 och är en helt självständig offentlig institution som rapporterar till parlamentet på årsbasis. Malta Financial Services Authority ansvarar också för Registry of Companies och har utsetts till att vara Listing Authority. Företagets huvudkontor finns på Notabile Road BKR3000 Attard Malta.

MFSA har en god relation med OECD, EU och det Brittiska samväldet i modellering av global regleringspolitik. MFSA är också en del av den europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).

MFSA har en personalstyrka på 234 personer med allt från specialiserade tillsynsmyndighetspersoner, advokater och revisorer till stödpersonal. Styrelsen för myndigheten utses av premiärministern i enlighet med artikel 6 i The Malta Financial Services Authority Act. Som huvudansvar måste MFSA ta hand om konsumentutbildning och skydd i den finansiella sektorn.