IFSC – Belize

International Financial Services Commission, även kallad IFSC, är en statlig myndighet med ansvar för finansiell reglering i Belize.

IFSC bildades 1999 och företagets huvudkontor ligger i Belize. Byrån bygger på självreglering och har nyligen utfärdat licensregler för att licensiera alla internationella leverantörer av finansiella tjänster.

Dess främsta ansvar är att kontrollera alla finansmarknadsaktörer, handelsutbyten och verkställande av finansiella bestämmelser. IFSC har även ansvar som att främja och utveckla Belize som ett centrum för internationella finansiella tjänster, skydda och förbättra Belize rykte som ett offshore-finanscentrum, ge lämplig tillsyn och reglering av internationella finansiella tjänster, insamling, lagring och spridning av tillförlitlig och aktuell information till berörda parter om förändringar och nya trender i dessa tjänster.