FSPR – Nya Zeeland

Financial Services Providers Register, även kallad FSPR är ett finansiellt tillsynsorgan i Nya Zeeland. FSPR öppnade för ansökningar den 16 augusti 2010. Företagets huvudkontor finns på Northern Business Centre, Private Bag 92061, Victoria Street West, Auckland 1142, New Zealand.

De viktigaste målen med registret är att tillhandahålla ett elektroniskt register över finansiella tjänster och öka insynen av offentlig information som relaterar till de av FSP licensierade tjänsterna och tillhörande system för tvistlösning. De har också som uppgift att bistå och uppfylla Nya Zeelands internationella förpliktelser för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

De personer och företag som kan registrera sig är de som är bosatta i, eller har företag i, Nya Zeeland, eller de som har en verksamhet där de erbjuder finansiella tjänster. Alla som vill registrera sig måste passera en säkerhetsprövning kring brottsmål och de som tillhandahåller tjänster åt icke-professionella kunder måste även ansluta sig till ett godkänt tvistlösningssystem för konsumenter.