FSB – Sydafrika

Financial Services Board, även kallad FSB, är en byrå i Sydafrika som ansvarar för att övervaka den finansiella sektorn i allmänhetens intresse. Detta innebär, att det i detta område, också ansvarar för den största aktiemarknaden i Afrika, Johannesburg-börsen.

FSB bildades 1990 och i 2001 så utökade Fais (Financial Advisory and Intermediary Services Act) mandatet för FSB till att även inkludera aspekter av marknadsbeteende i banksektorn. Företagets huvudkontor finns i Pretoria, Sydafrika.

FSB ansvarar, och arbetar, huvudsakligen i ansvarsområdet för alla finansiella mellanhänder vilket omfattar kapitalmarknaden, system för kollektiva instrument, finansiella tjänster, försäkringsbolag och andra kreditmedel. Styrelsen för FSB är en slags oberoende domstol som utses av finansministern. Den verkställande direktören är även Register of Non-banking Financial Institutions. Det finns fyra biträdande direktörer som ansvarar för handledare i olika områden som finansiell rådgivning och mellanhandstjänster, pensionsfonder och understödsföreningar.