DFSA – Förenade Arabemiraten

Dubai Financial Services Authority, även kallad DFSA, är en oberoende finansiell tillsynsmyndighet från en specifik ekonomisk zon, Förenade Arabemiraten. Byrån är en regulator för alla finansiella tjänster som utförs via Dubai International Financial Center (DIFC). Företagets huvudkontor finns i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Dubai Financial Services Authority ansvarar för reglering vilket innefattar tjänster som kapitalförvaltning, kollektiva investeringsfonder, bank- och kredittjänster, värdepapper, försäkringar, spar- och fondtjänster, råvaruterminshandel, islamisk finansiering, en internationell tjänst för aktieutbyte och en internationell råvaruderivatbörs.

Byrån bildades 2004 som en del av Dubai International Financial Center och ansvarar även för tillsyn över personer i DIFC i samband med bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och ska se till att sanktioner efterlevs.