CONSOB – Italien

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, även kallad CONSOB eller Italian Securities and Exchange Commission, är finansiell myndighet i Italien som ansvarar för reglering av den italienska marknaden. CONSOB bildades för 1974 och företagets huvudkontor ligger i Rom, Italien.

Som huvuduppgifter har CONSOB många olika funktioner som att licensera verksamheter i reglerade marknader, övervaka driften av marknadsförvaltningsföretag, reglera investeringstjänster samt drift av mellanhänder, kontrollera den information som lämnas ut till marknaden genom enheter som arbetar med investeringar från allmänheten och straffa illojal konkurrens bland ovan nämnda parter. Med tiden har deras ansvar utökats med en jurisdiktion för att skydda det offentliga sparandet.

CONSOB upprättar sina egna regler för reglering av dess organisation och funktion, den juridiska och ekonomiska behandlingen av sin personal och karriärsutveckling, liksom hanteringen av utgifter. Dessa regler är lagligt kontrollerade av regeringen. Riksrevisionen kontrollerar också slutbalans. Styrelsen är ett kollektivt organ bestående av ordföranden och fyra kommissionsledamöter som utses genom dekret av republikens president på rekommendation av premiärministern.