CNMV – Spanien

Comisión Nacional del Mercado de Valores, även kallad CNMV, är en finansiell myndighet som ansvarar för finansiell reglering av värdepappersmarknaderna i Spanien. Byrån är oberoende och faller under Spaniens ekonomi- och finansminister. CNMV bildades 1988 och företagets huvudkontor ligger i Madrid, Spanien.

Liksom andra finansiella myndigheter så måste CNMV säkerställa stabilitet och insyn i de finansiella marknaderna. De har också som uppgift att skydda investerarna och se till att alla mäklare och förmedlare agerar rättvist. CNMV huvuduppgift är inriktad på företag som emitterar värdepapper som skall placeras offentligt på primärmarknaden, deltagare av de sekundära värdepappersmarknaden och företag som tillhandahåller investeringstjänster och värdepappersfonder.

CNMV är medlem i både det internationella organet för värdepappersövervakning (IOSCO) och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR) och är aktivt involverad i båda organisationerna och dess arbetsgrupper. De sammanför bank-, värdepappers- och försäkringssektorerna respektive i hela världen och inom Europa.