CFTC – USA

Commodity Futures Trading Commission, även kallad CFTC, är en oberoende finansiell byrå i USA som skapades 1974 och som reglerar termins- och optionsmarknaderna. Jurisdiktionen för byrån är den federala regeringen i USA. Företagets huvudkontor finns på 1155 21st Street, NW, Washington, DC.

Med bas i Washington, DC, så upprätthåller CFTC även regionala kontor i Chicago, New York och Kansas City, Missouri. Kommissionen består av fem kommissionärer som utses av presidenten för att ansvara om spridda femårsoptioner. Presidenten, med samtycke av Förenta staternas senat, utser en av kommissionsledamöterna till ordförande. Inte mer än tre kommissionärer får vid något tillfälle komma från samma politiska parti.

Det stadgade ansvaret för CFTC är att skydda marknadens användare och allmänheten från manipulation, bedrägeri och missbruk i samband med försäljning av råvaror, finansiella terminer och optioner. CFTC har övergått till att skapa mer öppenhet och strängare reglering av mångbiljard-industrin inom bytesmarknaden.