BaFin – Tyskland

Den tyska federala finansinspektionen är mer känd som BaFin och är en finansiell regulator i Tyskland. BaFin bildades 2002 och har sin jurisdiktion i Förbundsrepubliken Tyskland. Företagets huvudkontor finns i Bonn samt Frankfurt am Main, Tyskland.

BaFin har en styrelse som består av president Felix Hufeld samt fyra styrelseledamöter som för tillfället är Karl-Burkhard Caspari (värdepappersavdelningen), Raimund Röseler (banktillsyn), Elisabeth Roegele (försäkringstillsyn) och Gabriele Hahn (tvärfunktionella områden och intern administration).

Huvudansvaret för BaFin är tillsyn av banker och försäkringsbolag samt att säkerställa integritet och stabilitet i tyska finansiella systemet. BaFin kan även stoppa aktiviteter hos företag när de upptäcker, eller misstänker, otillbörlig marknadspåverkan, illegal användning av bankverktyg, finansbedrägerier eller anstiftan till att etablera börsspekulation.