ASIC – Australien

Australian Securities & Investments Commission (ASIC) är en oberoende finansiell tillsynsmyndighet i Australien. ASIC har till uppgift att genomdriva och reglera lagar för finanstjänster och att skydda australiensiska konsumenter, långivare och investerare. ASIC bildades 1 juli 1998 och har sin jurisdiktion på Commonwealth of Australia. Företagets huvudkontor finns i Sydney, New South Wales. Ministern med ansvar för denna byrå är Australiens skattmästare.

Australian Securities & Investments Commission har ett stort ansvarsområde som omfattar olika områden som bolagsstyrning, finansiella tjänster, värdepapper och derivat, försäkringar, konsumentskydd och finansiell information.

ASIC har som huvuduppgifter att registrera företag och hantera investeringsplaner, att bevilja australiensiska licenser för finansiella tjänster och australiska kreditlicenser, att registrera revisorer och likvidatorer, uppdatera offentligt tillgängliga register med information om företag, licenser för finansiella tjänster och innehavare av kreditlicenser. De har också rätt att utreda misstänkta överträdelser av lagen och förbjuda människor från att bedriva kreditverksamhet eller tillhandahålla finansiella tjänster.

1 Comment for “ASIC – Australien”