AFM – Nederländerna

Den nederländska myndigheten för finansmarknaderna kallas Autoriteit Financiële Markten, eller AFM, och reglerar finansiella tjänster från Nederländerna. Byrån bildades i mars 2002 och deras jurisdiktion är Konungariket Nederländerna. AFM är en självständig förvaltningsmyndighet men faller under finansministerns politiska ansvar.

AFM ansvarar för att reglera beteende på finansmarknaden i Nederländerna. Som huvuduppgifter måste AFM göra finansmarknaden mer tillgänglig genom att främja en väl fungerande finansmarknad och främja förtroendet på den finansiella marknaden. Allmänheten, näringslivet och regeringen är alla beroende av finansiella tjänster på olika marknaderna för många av deras verksamheter. Förtroendet för en ordnad och ärlig drift av dessa marknader är därför av avgörande betydelse.

AFM är en medlem av kommittén för europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR), som aktivt bidrar till en harmonisering av finansiell reglering i Europa. AFM har ett nära samarbete med tillsynsmyndigheter i andra länder att reglera detta gränsöverskridande utbyte mellan aktiebörser.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 0 reviews